จัดฟันควรเริ่มอายุเท่าไร
ในวัยรุ่นอายุที่เริ่มจัดฟันได้เริ่มตั้งแต่ 12-13 ปี หรือเมื่อฟันแท้ขึ้นครบนั่นเอง แต่ในบางกรณี เช่น ในกรณีที่มีความผิดปกติมากๆอย่างเช่น ฟันซ้อน เก ยื่นมากผิดปกติ หรือฟันล่างคร่อมฟันบน ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของโครงสร้างกระดูกขากรรไกร คุณหมออาจพิจารณาให้ใส่เครื่องมือพิเศษเพื่อช่วยกระตุ้น หรือยับยั้งการเจริญโตของกระดูกขากรรไกรก่อน