รีเทนเนอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับช่วยคงสภาพฟัน

เมื่อคนไข้มีการจัดฟันเสร็จจึงต้องสวมรีเทนเนอร์

เพื่อช่วยคงสภาพฟันให้ใกล้เคียงกับตอนที่เพิ่งจัดฟันเสร็จ
หลังถอดเครื่องมือจัดฟัน เราจำเป็นต้องใส่

“รีเทนเนอร์”ตลอดเวลา ประมาณ 1 ปีแรก

เนื่องจากเป็นช่วงที่ฟันสามารถเคลื่อนตำแหน่งได้ง่าย

โดยให้ถอดได้เฉพาะเวลารับประทานอาหาร และแปรงฟัน

หลังจากครบกำหนดแล้ว สามารถปรับมาใส่เฉพาะตอนนอนแทน

เพื่อความสะดวกในการทำกิจวัตรประจำวันได้