“เหงือกบวมแดง”
คุณควรหมั่นสังเกตุเหงือกของคุณอยู่เสมอ พราะโรคหงือกบวม

คือโรคที่เกิดจากการตอบสนองของเชื้อโรคที่สะสมรอบๆบริเวณฟัน

ถ้าปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานอาจลุกลาม
จนติดเชื้อและต้องถอนฟันทิ้ง

📱LineID : @msdc.clinic