คือการให้บริการเกี่ยวกับ การตรวจวินิฉัย การวิเคราะห์ การให้คำปรึกษา และ วางแผนการรักษาเชิงป้องกัน  และทำการรักษาในระยะเริ่มแรก โรค ขูดหินปูน ขัดฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ การอุดฟันที่ผุ และ การเปลี่ยนวัสดุอุดเก่า ในกรณีที่เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้แล้ว

  • ขูดหินปูน

หินปูน คือ คราบแบคทีเรียที่สะสมจนแข็งตามตัวฟัน และ ร่องเหงือก ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อเหงือก ซึ่งจะนำไปสู่โรคที่อันตรายเช่น ฟันผุ และโรคเหงือก ไม่เพียงแต่จะทำลายสุขภาพของฟันและเหงือกเท่านั้น แต่หินปูนยังส่งผลต่อความสวยงามด้วย

เราจะรู้ว่ามีหินปูนสะสมได้อย่างไร 
หินปูนต่างจากคราบแบคทีเรียซึ่งมีลักษณะเป็นฟิล์มใสๆ เกาะตัวกัน แต่หินปูนมีลักษณะเป็นหินที่มองเห็นได้ง่ายถ้าจับตัวเหนือร่องเหงือก สัญญาณที่พบบ่อยของหินปูนคือคราบเหลืองหรือน้ำตาลที่เกาะบนฟันหรือเหงือก ทางที่จะตรวจพบและขจัดหินปูนได้อย่างแน่นอนคือการพบทันตแพทย์

  • อุดฟัน

การอุดฟันด้วยเรซินคอมโพสิต (วัสดุสีเหมือนฟัน) : ส่วนประกอบหลักคือซิลิกา เป็นวัสดุอุดฟันที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากได้รับการพัฒนาให้มีความแข็งแรงคงทนต่อแรงบดเคี้ยว สามารถใช้ในฟันหลังได้และยังได้ประโยชน์หลักในเรื่องของความสวยงามเนื่องจากสีของวัสดุนั้นใกล้เคียงกับสีฟัน

การอุดฟันด้วยอมัลกัม : มีส่วนประกอบของโลหะผสมและปรอท ตัววัสดุจะมีสีโลหะหรือสีเงิน และเปลี่ยนสีดำคล้ำขึ้นเมื่อผ่านการใช้งานในช่องปากไประยะเวลาหนึ่ง ไม่ค่อยได้รับความนิยมในปัจจุบันเนื่องจากกลัวเรื่องพิษจากปรอทและตัวสีของวัสดุเองนั้นไม่สวยงาม ทำให้ฟันที่ได้รับการบูรณะเห็นเป็นสีดำ แต่ในบางกรณีก็ยังมีความจำเป็นต้องใช้

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

Your Name (*)

Email Address (*)

Subject

Message