เมื่อมีการสูญเสียฟันไป การใส่ฟันเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไปเป็นสิ่งจำเป็น เพราะการปล่อยทิ้งช่องว่างไว้จะทำให้เกิดการล้มเอียงของฟันข้างเคียงและฟัน คู่สบเข้าสู่ช่องว่าง ส่งผลให้การเรียงตัวของฟันผิดปกติไป ทำให้เกิดการสะสมคราบจุลินทรย์และก่อให้เกิดฟันผุและเหงือกอักเสบง่ายขึ้น ส่งผลเสียต่อการบดเคี้ยวและสุขภาพช่องปาก

การใส่ฟันจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการบดเคี้ยว การพูดออกเสียง และช่วยเสริมบุคคลิกภาพและความมั่นใจให้กับผู้ป่วย ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

การใส่ฟันทดแทนฟันที่สูญเสียไป แบ่งออกได้เป็น

  1. การปลูกรากฟันเทียม
  2. การใส่ครอบฟันและสะพานฟัน
  3. การใส่ฟันปลอมถอดได้