การเปลี่ยนแปลงของสีฟันที่คล้ำขึ้นนั้นเกิดจากคราบ 2 ชนิด คือ

  • คราบจากปัจจัยภายนอก ซึ่งจะเกิดจากการสะสมของอาหารและเครื่องดื่มที่มีสีเข้มๆ การสูบบุหรี่ การดื่มชา กาแฟ ร่วมกับการทำความสะอาดฟันที่ไม่ถูกต้อง
  • คราบจากปัจจัยภายในเอง ได้แก่ สีของเนื้อฟัน การบริโภคยาบางประเภท หรือการได้รับฟลูออไรด์เกินขนาด การประสบอุบัติเหตุและมีการกระแทกของฟัน

สีฟันที่คล้ำขึ้นจะทำให้ฟันดูไม่สะอาด และทำให้ขาดความมั่นใจ การฟอกสีฟันจะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว สร้างความมั่นใจให้กลับคืนมา ทำให้มีรอยยิ้มที่สดใส สวยงาม

วิธีการฟอกสีฟัน, ผลข้างเคียงและข้อควรรู้เกี่ยวกับการฟอกสีฟัน