คือ การทำแผ่นเคลือบฟันเทียมจากวัสดุเซรามิค มาวางลงบนผิวด้านหน้าของฟันแต่ละซี่ที่ต้องการแก้ไขปัญหา โดยจะต้องมีการกรอเนื้อฟันของซี่ฟันที่มีความผิดปกติออกบางๆ และทำการพิมพ์ปาก เพื่อส่งแบบพิมพ์ให้ช่างทันตกรรมทำชิ้นงานเป็นแผ่นเซรามิคบางๆมีสีและรูป ร่างเหมือนฟันตามที่ออกแบบไว้ เพื่อนำมาวางทดแทนบริเวณเนื้อฟันที่ถูกกรอออกไป

แผ่นเคลือบฟันเทียมใช้แก้ไขความผิดปกติดังต่อไปนี้

 1. ฟันสีคล้ำหรือเข้ม
 2. มีช่องห่างระหว่างฟัน
 3. มีการบิดและซ้อนเกย์ของฟัน (ต้องพิจารณาเป็นรายบุคคล)
 4. ขนาดของฟันสั้น, เล็กหรือใหญ่เกินไป
 5. ฟันบิ่น
 6. ผิวฟันไม่เรียบ

วัสดุที่ใช้ทำ Ceramic veneers : IPS empress esthetic, IPS empress E-Max, แผ่นปิดเคลือบฟันแบบ Lumineers

ผลที่ได้รับ จากการทำ Ceramic veneers :

 1. ฟันขาว เรียงเป็นระเบียบ ผิวฟันเรียบสวย สร้างรอยยิ้มที่สวยงาม
 2. สามารถแก้ไขขนาดและรูปร่างที่ผิดปกติของฟัน
 3. เสริมบุคคลิกภาพ สร้างความมั่นใจและทำให้เกิดความประทับใจแก่ผู้ที่พบเห็น เพิ่มโอกาสในหน้าที่การงาน

การดูแลรักษาหลังทำวีเนียร์ :

 1. แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ร่วมกับการใช้ไหมขัดฟัน
 2. พบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน
 3. หลีกเลี่ยงการใช้ฟันที่ทำวีเนียร์กัดหรืองัดของแข็งเพื่อยืดอายุการใช้งานของวีเนียร์

ข้อห้ามในการทำวีเนียร์ : ผู้ที่นอนกัดฟัน หรือชอบกัดเน้นฟัน