เคลือบฟันเทียมลูมิเนียร์ หรือเคลือบฟันเทียมชนิดบาง ทำจากเซอริเนทพอร์ซเลน (Cerinate porcelain) ซึ่งจะมีความแข็งแรงกว่าวัสดุที่ใช้ทำเคลือบฟันเทียมทั่วไป จึงสามารถทำให้บางได้เพียง 0.2 มม. แต่ยังมีความแข็งแรงเท่ากับเคลือบฟันเทียมปกติ ข้อดีก็คือ ไม่ต้องทำการกรอฟันะรรมชาติ และหากต้องการเอาออกในอนาคตก็ทำได้ง่ายโดยที่ผิวฟันธรรมชาติยังเหมือนเดิม แต่ในบางรายอาจจำเป็นต้องมีการกรอแต่งชั้นผิวเคลือบฟันเล็กน้อย

ข้อดี

  • ขณะทำ ไม่ต้องทำการฉีดยาชา เพราะไม่ต้องกรอฟัน
  • ไม่มีการสูญเสียผิวหน้าของฟัน
  • เหมาะกับคนไข้ที่เสียวฟันง่าย