โรคเหงือกอักเสบ  เกิดจากการสะสมของคราบแบคทีเรียตามเหงือกและฟัน ทำให้เกิดการอักเสบของเหงือกและมีการทำลายของกระดูกรอบรากฟันตามมา สัญญาณเริ่มต้นของการเกิดโรคเหงือกอักเสบ คือ การมีกลิ่นปาก และมีเลือดออกตามไรฟัน ถ้าปล่อยทิ้งไว้เรื้อรัง การลุกลามของโรคจะรุนแรงขึ้นและทำให้เกิดการทำลายของกระดูกรอบรากฟัน เกิดฟันโยก และมีการเคลื่อนตัวของฟันไปจากตำแหน่งเดิม หากยังปล่อยทิ้งไว้ ไม่เข้ารับการรักษา โรคจะลุกลามจนถึงขึ้นสูญเสียฟันไปในที่สุด

ขั้นตอนการรักษา

ผู้ป่วยจะต้องเข้ารับการขูดหินปูนและเกลารากฟันเพื่อขจัดคราบหินปูนและเนื้อเยื่อเหงือกที่ติดเชื้อโดยทันตแพทย์ การรักษาจะต้องทำหลายครั้ง และหลังจากเสร็จสิ้นแล้ว ยังต้องมาพบทันตแพทย์เพื่อทำการตรวจเช็คและคอยทำการขูดหินปูนและเกลารากฟันตามระยะที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของโรค

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

Your Name (*)

Email Address (*)

Subject

Message