การถอนฟัน

เป็นการเอาตัวฟันและรากฟันออก ในกรณีดังต่อไปนี้

  • ฟันผุลุกลามมาก มีการอักเสบติดเชื้อ จนไม่สามารถบูรณะได้
  • ฟันแตกร้าวลึก ไม่สามารถบูรณะได้
  • ถอนเพื่อการจัดฟัน
  • โรคปริทันต์ลุกลาม มีการทำลายกระดูกรอบรากฟันไปมาก จนไม่สามารถเก็บฟันซี่นั้นไว้ได้
  • ฟันเกิน หรือฟันขึ้นผิดตำแหน่ง

การถอนฟันโดยทั่วไปทำได้ง่าย และเสร็จภายในหนึ่งครั้ง หลังจากถอนแล้ว เหงือกจะขึ้นคลุมบริเวณที่ถอนไป สามารถทำการใส่ฟันทดแทนได้ด้วยรากเทียม หรือ สะพานฟัน หรือฟันปลอมถอดได้ เพื่อป้องกันการเกิดฟันล้มเอียงเข้าสู่ช่องว่างและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบดเคี้ยว

การผ่าฟันคุด

คือ การผ่าตัดถอนเอาฟันที่ขึ้นไม่ได้ออก ซึ่งมักจะเกิดกับฟันกรามซี่สุดท้าย ในช่วงอายุ 18-20 ปี

 ทำไมต้องผ่าฟันคุดออก  การปล่อยทิ้งฟันคุดไว้ จะก่อให้เกิดการบวม เป็นหนอง อักเสบหรือติดเชื้อได้ และยังทำให้เกิดฟันผุต่อฟันข้างเคียงอีกด้วย เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าว จึงแนะนำให้เอาฟันคุดออก โดยทันตแพทย์ด้านศัลยกรรมจะเป็นผู้ประเมินความยากง่ายจากเอ็กซเรย์

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

Your Name (*)

Email Address (*)

Subject

Message