ฟันที่จำเป็นจะต้องได้รับการรักษารากนั้น มีหลายสาเหตุด้วยกัน อาทิเช่น ฟันผุลึกทะลุโพรงประสาทฟัน, ฟันติดเชื้อจากโรคปริทันต์, ฟันได้รับแรงกระแทกอย่างแรงจากอุบัติเหตุ

ขั้นตอนการรักษา

จะเริ่มจากการนำเนื้อฟันส่วนที่ผุหรือเสียหายออก นำเนื้อเยื่อประสาทฟันที่ติดเชื้อออก ทำการขยายคลองราก ฟันและล้างทำความสะอาดคลองราก สุดท้ายจะทำการอุดคลองรากด้วยวัสดุอุดคลองรากฟัน

หลังจากการรักษารากฟัน

ฟันที่ได้รับการรักษาคลองรากนั้น มักจะมีการสูญเสียเนื้อฟันไปมาก ดังนั้นควรจะได้รับการบูรณะด้วยการ ทำเดือยฟัน แกนฟัน และครอบฟัน เพื่อป้องกันการแตกหักของตัวฟันภายหลัง

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

Your Name (*)

Email Address (*)

Subject

Message