เมื่อมีการสูญเสียฟันไป การใส่ฟันเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไปเป็นสิ่งจำเป็น เพราะการปล่อยทิ้งช่องว่างไว้   จะทำให้เกิดการล้มเอียงของฟันข้างเคียงและฟันคู่สบเข้าสู่ช่องว่าง ส่งผลให้การเรียงตัวของฟันผิดปกติไป  ทำให้เกิดการสะสมคราบจุลินทรย์และก่อให้เกิดฟันผุและเหงือกอักเสบง่ายขึ้น ส่งผลเสียต่อการบดเคี้ยว และสุขภาพช่องปาก     การใส่ฟันจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการบดเคี้ยว การพูดออกเสียง และช่วยเสริม   บุคคลิกภาพและความมั่นใจให้กับผู้ป่วย ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น  การใส่ฟันทดแทนฟันที่สูญเสียไป แบ่งออกได้เป็น

รากเทียม

การปลูกรากฟันเทียมเป็นการปลูกรากฟันไททาเนียมทดแทนรากฟันที่เสียไป วัสดุประเททนี้ได้รับการศึกษาวิจัย และทดสอบแล้วว่ามีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย รากฟันเทียมจะทำหน้าที่เป็นฐานให้แก่ฟันที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ โดยฟันที่จะสร้างขึ้นมาใหม่บนรากเทียมสามารถทำได้ทั้งแบบครอบฟัน, สะพานฟัน หรือฟันปลอมถอดได้

 ข้อดีของการทำรากเทียม

ไม่ต้องทำการกรอฟันข้างเคียงเพื่อใช้เป็นที่ยึดติดของสะพานฟัน ในระยะยาว หากครอบฟันหรือสะพานฟันบนรากเทียมมีความจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมหรือแก้ไข ก็สามารถทำได้ง่ายด้วยการถอดครอบฟันหรือสะพานฟันออกทำการซ่อมแซมและใส่กลับเข้าไปไม่มีปัญหาเรื่องการหลุดหรือหลวมของฟันปลอม ในขณะพูดหรือรับประทานอาหาร เสริมความมั่นใจและบุคลิกภาพของผู้ป่วย

 ประเภทของรากเทียม

 • รากเทียมรองรับฟันเทียมแบบติดแน่น การปลูกรากเทียมประเภทนี้ จะทำในกรณีที่ผู้ป่วยมีการสูญเสียฟัน 1 ซี่ หรือ หลายซี่ หรือทั้งปาก  โดยจะทำเป็นครอบฟันซี่เดี่ยวสวมลงบนรากเทียม รากเทียมจะทำหน้าที่         เป็นเสมือนรากฟันธรรมชาติ หรือทำเป็นสะพานฟันโดยใช้รากเทียมเป็นตัวรองรับในกรณีที่มีการสูญเสียฟัน      ไปจำนวนมาก ในกรณีที่มีการสูญเสียฟันไปทั้งปาก จะต้องทำการปลูกรากเทียมหลายตำแหน่งเพื่อเป็น           หลักยึดให้กับฟันเทียมติดแน่นทั้งปาก

รากเทียมรองรับฟันปลอมแบบถอดได้ จะทำในผู้ป่วยที่มีการสูญเสียฟันทั้งปาก โดยทำการปลูกรากฟันเทียมหลายตำแหน่งเพื่อเป็นฐานสำหรับตัวยึดกับฟันปลอมชนิดถอดได้

ครอบฟันและสะพานฟัน

ครอบฟัน คือ การครอบฟันหรือคลุมฟันที่ได้รับความเสียหายทั้งซี่ เพื่อบูรณะฟันให้มีความแข็งแรงและสามารถใช้งานได้ตามปกติ   โดยทันตแพทย์จะทำการบูรณะเนื้อฟันด้านในให้แข็งแรงก่อนด้วยวัสดุทางทันตกรรมแล้วทำการกรอลดขนาดของซี่ฟันลง ทำการพิมพ์ปาก และนัดคนไข้กลับมาใส่ครอบฟันถาวรอีกครั้ง

เมื่อไหร่ควรทำครอบฟัน

 • เมื่อฟันผุ แตกหัก หรือ มีการเสียหายของเนื้อฟัน มากเกินกว่าจะบูรณะได้ด้วยการอุดฟัน เช่น มีการแตกหักและเสียหายของเนื้อฟันไปมากกว่าครึ่งหนึ่ง
 • เมื่อฟันได้รับการรักษาราก ฟันที่ได้รับการรักษารากมักจะมีเนื้อฟันเหลืออยู่น้อย และไม่แข็งแรง จึงควรได้รับการบูรณะด้วยการทำเดือยฟัน แกนฟัน และครอบฟันเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้ตัวฟัน
 • ฟันร้าว
 • มีวัสดุอุดขนาดใหญ่มาก และเริ่มมีการแตกหักของเนื้อฟันหรือวัสดุอุด
 • ฟันมีรูปร่างผิดปกติ หรือมีช่องห่างระหว่างฟัน ต้องการแก้ไขให้มีรูปร่างสวยงามขึ้น หรือทำการปิดช่องฟันห่าง

สะพานฟัน คือ การใส่ฟันแบบติดแน่นเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยจะต้องมีฟันข้างเคียงต่อช่องว่างเหลืออยู่เพื่อทำหน้าที่เป็นหลักยึดให้กับสะพานฟัน ขึ้นตอนการทำสะพานฟันนั้นจะคล้ายกับการทำครอบฟัน โดยจะมีการกรอแต่งฟันที่ต้องใช้เป็นหลักยึด จากนั้นทำการพิมพ์ปาก และนัดคนไข้กลับมาใส่สะพานฟันในครั้งต่อไป

วัสดุทำครอบฟันและสะพานฟัน แบ่งออกเป็น 3 แบบ

 1. โลหะล้วน มีทั้งแบบมีทองและไม่มีทองเป็นส่วนผสม ให้ความแข็งแรงได้ดี แต่อาจไม่ได้ในเรื่องของความสวยงาม เนื่องจากสีของครอบฟันจะเห็นเป็นโลหะสีเงินหรือสีทองอ่อนๆในกรณีที่มีทองผสม
 2. เซรามิคบนโลหะ ให้ความแข็งแรงได้ดี ใช้ในกรณีทั่วๆไป ชั้นในจะเป็นโลหะ มีให้เลือกทั้งแบบผสมทอง และไม่ผสม ซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปริมาณของทองที่ผสม ส่วนชั้นนอกเป็นเซรามิคซึ่งจะช่วยในเรื่องของความสวยงามและเป็นธรรมชาติ
 3. เซรามิคล้วน ในปัจจุบัน วัสดุประเภทเซรามิคล้วนได้รับการพัฒนาจนมีความแข็งแรงคงทนสามารถรับแรงบดเคี้ยวในช่องปากได้ จะเลือกใช้ในกรณีที่ต้องการความสวยงามสูงสุด เช่น การทำครอบฟันบริเวณฟันหน้า เพราะจะไม่มีการสะท้อนสีโลหะเป็นสีเทาต่างจากการใส่ครอบฟันแบบมีโลหะ ครอบฟันเซรามิคล้วนนี้จะให้การสะท้อนแสงและสีของฟันออกมาเป็นธรรมชาติมากที่สุดเมื่อเทียบกับวัสดุอื่น จึงเหมาะกับผู้ป่วยที่ต้องการความสวยงามเป็นธรรมชาติสูงสุด

ฟันปลอมถอดได้

วัสดุที่ใช้ทำฟันปลอมถอดได้จะมีฐานที่ทำจากอะคริลิก และแบบโลหะ แบ่งออกเป็น

 • ฟันปลอมถอดได้เฉพาะซี่ ทำเพื่อทดแทนการสูญเสียของฟันบางตำแหน่ง จะใส่ฟันลงบนฐานอะคริลิกหรือฐานโลหะ และมีส่วนของโลหะเป็นตะขอหรือตัวยึดเกาะลงบนฟันที่เหลืออยู่ในช่องปาก
 • ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก เป็นการทำฟันปลอมถอดได้ทั้งชิ้น โดยใช้อะคริลิกหรือพลาสติกเป็นฐานฟันปลอม สามารถทำการเสริมความแข็งแรงของฐานด้วยโลหะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

Your Name (*)

Email Address (*)

Subject

Message