อัตราค่ารักษา

อัตราค่ารักษา
รายการค่ารักษา อัตราค่ารักษา (บาท)
จัดฟัน
เครื่องมือติดแน่นด้านนอกแบบโลหะ 45,000 – 60,000 บาท
เครื่องมือ Empower & Damon Q โลหะ 55,000 – 75,000 บาท
เครื่องมือ Empower & Damon Q Clear 70,000 – 90,000 บาท
เครื่องมือ Invisalign 59,000– 180,000 บาท
Clear aligner ชิ้นละ 6,000 บาท
เครื่องมือคงสภาพฟัน(ต่อชิ้น) 2,500 – 3,000 บาท
เครื่องมือ หมุดจัดฟัน ตัวละ 5,000 บาท
อัตราค่ารักษา
รายการค่ารักษา อัตราค่ารักษา (บาท)
ทันตกรรมบูรณะ
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ด้านแรก 800 บาท
ด้านต่อไป ด้านละ 600 บาท
อุดฟันด้วยอมัลกัม ด้านแรก 700 บาท
ด้านต่อไป ด้านละ 500 บาท
อุดฟันชั่วคราว 500 บาท
อุดฟันด้วยเซรามิค 9,000 – 12,000 บาท
อุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน 2,000 – 4,000 บาท
อุดฟันด้วยโลหะผสมทอง 50 % 12,000 – 15,000 บาท
อุดฟันด้วยโลหะผสมทอง 80 % 16,000 – 18,000 บาท
อัตราค่ารักษา
รายการค่ารักษา อัตราค่ารักษา (บาท)
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
ฟอกสีฟันในฟันที่รักษารากฟันแล้ว ครั้งแรก 1,500 บาท
ฟอกสีฟันในฟันที่รักษารากฟันแล้ว ครั้งต่อไป ครั้งละ 1,000 บาท
ฟอกสีฟันที่บ้าน opalescence 6,000 บาท (tray + น้ำยา 4 หลอด)
ฟอกสีฟันที่คลินิก ZOOM 4 12,000 บาท
Polar Office 9,000 บาท
ฟอกสีฟันที่คลีนิก opalescense 6,000 บาท
zoom + home(package) 12,000 บาท
อุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน 2,000 – 4,000 บาท
แผ่นปิดฟันหน้า empress (เซรามิค วีเนียร์) 14,000 บาท
แผ่นปิดฟันหน้า emax 14,000 บาท
คอมโพสิตวีเนียร์ 4,500 – 5,000 บาท
อัตราค่ารักษา
รายการค่ารักษา อัตราค่ารักษา (บาท)
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ถอนฟันน้ำนม 400 – 500 บาท
เคลือบหลุมร่องฟัน 450 – 500 บาท
เคลือบฟลูออไรด์ทั้งปาก 400 – 500 บาท
อุดฟัน และเคลือบหลุมร่องฟัน 800 – 1,200 บาท
รักษารากฟันส่วนตัวฟัน (pulpotomy) 1,000 – 1,500 บาท
รักษารากฟันทั้งส่วนตัวฟันและรากฟัน (pulpectomy) 1,500 – 2,000 บาท
ครอบฟันเด็ก (โลหะ/สีเหมือนฟัน) 1,500 – 2,500 บาท
เครื่องมือกันฟันล้ม 2,500 – 3,000 บาท
จัดฟันถอดได้ 6,000 – 10,000 บาท
ปรับเครื่องมือจัดฟัน ครั้งละ 500 บาท
ค่าปรับพฤติกรรม 500 บาท
อัตราค่ารักษา
รายการค่ารักษา อัตราค่ารักษา (บาท)
ทันตกรรมประดิษฐ์
ฟันปลอมถอดได้
ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิก เริ่มต้นที่ 2,500 บาท
ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ เริ่มต้นที่ 7,500 บาท
ฟันปลอมถอดได้ฐาน valplast เริ่มต้นที่ 8,500 บาท
สะพานฟันถอดได้ (removable bridge) เริ่มต้นที่ 4,500 บาท
ฟันปลอมทั้งปากถอดได้ 10,000 – 16,000 บาท
ฟันปลอมติดแน่น
ครอบฟัน และเดือยฟัน
รื้อครอบฟัน 1,000 บาท
รื้อเดือยฟัน 2,000 – 3,000 บาท
เดือยฟันสำเร็จรูป 4,000 บาท
แกนฟัน 1,500 บาท
ครอบฟัน และสะพานฟัน(โลหะผสมเซรามิค) 10,000 – 22,000 บาท
ครอบฟันโลหะ 15,000 – 22,000 บาท
ครอบฟันเซรามิค
LAVA 16,000 บาท
emax 16,000 บาท
cercon 16,000 บาท
อัตราค่ารักษา
รายการค่ารักษา อัตราค่ารักษา (บาท)
รากเทียม (ราคานี้รวมครอบฟันแล้ว)
Osstemn 55,000 บาท
Straumann , Astra Tech 75,000 บาท
ค่าปลูกกระดูก 15,000 – 40,000 บาท
อัตราค่ารักษา
รายการค่ารักษา อัตราค่ารักษา (บาท)
รักษารากฟัน
ฟันหน้า 7,000 บาท
ฟันกรามน้อย 8,000 บาท
ฟันกราม 9,000 – 12,000 บาท
รักษารากฟันซ้ำในฟันที่เคยรักษารากแล้ว
ฟันหน้า 8,000 บาท
ฟันกรามน้อย 9,000 บาท
ฟันกราม 12,000-14,000 บาท
**ไม่รวมค่าค่าบูรณะฟันหลังการรักษาราก
อัตราค่ารักษา
รายการค่ารักษา อัตราค่ารักษา (บาท)
ศัลยกรรมช่องปาก
ถอนฟันแท้ 800 – 1,000 บาท
ถอนฟันด้วยการผ่าแบ่งฟัน 1,000 – 2,000 บาท
ผ่าฟันคุด 2,500 – 5,000 บาท
ตกแต่งลดระดับกระดูก และขอบเหงือก 3,000 – 5,000 บาท
ทำเฝือกฟัน ซี่ละ 1,000 บาท
เปิดแฟลบเกลารากฟัน 3,500 – 4,500 บาท
ตกแต่งระดับขอบกระดูก และเหงือกเพื่อความสวยงาม บริเวณฟันหน้า (8 ซี่) 15,000 – 20,000 บาท
เจาะหนอง 500 – 1,000 บาท
อัตราค่ารักษา
รายการค่ารักษา อัตราค่ารักษา (บาท)
รักษาโรคเหงือก
ขูดหินปูน + ขัดฟัน 800 – 1,200 บาท
เกลารากฟัน รักษาโรคเหงือก ครั้งละ 1,500 – 2,000 บาท
เกลารากฟัน ซี่ละ 400 บาท
เปิดแฟลบเกลารากฟันครั้งละ 3,500 – 4,500 บาท
อัตราค่ารักษา
รายการค่ารักษา อัตราค่ารักษา (บาท)
เอ็กซ์เรย์ระบบดิจิตอล (เครื่องรุ่น Orthopohs XG5, Sirona จากประเทศเยอรมัน)
เอ็กซเรย์รอบปลายรากฟัน / ฟิล์ม 200 บาท
เอ็กซเรย์พาโนรามิก 800 บาท
เอ็กซเรย์เซฟฟาโรเมตริก 800 บาท