top of page
dental-prosthesis.jpg

ทันตกรรมประดิษฐ์

เมื่อมีการสูญเสียฟันไป การใส่ฟันเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไปเป็นสิ่งจำเป็น เพราะการปล่อยทิ้งช่องว่างไว้

จะทำให้เกิดการล้มเอียงของฟันข้างเคียงและฟันคู่สบเข้าสู่ช่องว่าง ส่งผลให้การเรียงตัวของฟันผิดปกติไป

ทำให้เกิดการสะสมคราบจุลินทรีย์และก่อให้เกิดฟันผุและเหงือกอักเสบง่ายขึ้น ส่งผลเสียต่อการบดเคี้ยวและสุขภาพช่องปาก

 

การใส่ฟันจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการบดเคี้ยว การพูดออกเสียงและช่วยเสริม บุคลิกภาพและความมั่นใจ

ให้กับผู้ป่วย ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น การใส่ฟันทดแทนฟันที่สูญเสียไป แบ่งออกได้เป็น

รากเทียม

 

การปลูกรากฟันเทียมเป็นการปลูกรากฟันไททาเนียมทดแทนรากฟันที่เสียไป วัสดุประเภทนี้ได้รับการศึกษาวิจัย

และทดสอบแล้วว่ามีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย รากฟันเทียมจะทำหน้าที่เป็นฐานให้แก่ฟันที่จะสร้างขึ้นมาใหม่

โดยฟันที่จะสร้างขึ้นมาใหม่บนรากเทียมสามารถทำได้ทั้งแบบครอบฟัน, สะพานฟัน หรือฟันปลอมถอดได้

ข้อดีของการทำรากเทียม

ไม่ต้องทำการกรอฟันข้างเคียงเพื่อใช้เป็นที่ยึดติดของสะพานฟัน ในระยะยาวหากครอบฟันหรือสะพานฟันบนรากเทียม

มีความจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมหรือแก้ไข ก็สามารถทำได้ง่ายด้วยการถอดครอบฟันหรือสะพานฟันออกก่อนทำการซ่อมแซมและใส่กลับเข้าไป เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องการหลุดหรือหลวมของฟันปลอมในขณะพูดหรือรับประทานอาหาร

เสริมความมั่นใจและบุคลิกภาพของผู้ป่วย

 ประเภทของรากเทียม

 • รากเทียมรองรับฟันเทียมแบบติดแน่น การปลูกรากเทียมประเภทนี้ จะทำในกรณีที่ผู้ป่วยมีการสูญเสียฟัน 1 ซี่ หรือ  หลายซี่ หรือทั้งปาก โดยจะทำเป็นครอบฟันซี่เดียวสวมลงบนรากเทียม รากเทียมจะทำหน้าที่เป็นเสมือนรากฟันธรรมชาติ หรือทำเป็นสะพานฟัน โดยใช้รากเทียมเป็นตัวรองรับในกรณีที่มีการสูญเสียฟันไปจำนวนมาก ในกรณีที่มีการสูญเสียฟัน ไปทั้งปาก จะต้องทำการปลูกรากเทียมหลายตำแหน่งเพื่อเป็นหลักยึดให้ฟันเทียมติดแน่นทั้งปาก

 • รากเทียมรองรับฟันปลอมแบบถอดได้ จะทำในผู้ป่วยที่มีการสูญเสียฟันทั้งปาก โดยทำการปลูกรากฟันเทียมหลายตำแหน่งเพื่อเป็นฐานสำหรับตัวยึดกับฟันปลอมชนิดถอดได้

 

ครอบฟันและสะพานฟัน

ครอบฟัน คือ การครอบฟันหรือคลุมฟันที่ได้รับความเสียหายทั้งซี่ เพื่อบูรณะฟันให้มีความแข็งแรงและสามารถใช้งาน

ได้ตามปกติ โดยทันตแพทย์จะทำการบูรณะเนื้อฟันด้านในให้แข็งแรงก่อนด้วยวัสดุทางทันตกรรม แล้วทำการกรอลดขนาดของซี่ฟันลง ทำการพิมพ์ปากและนัดคนไข้กลับมาใส่ครอบฟันถาวรอีกครั้ง

เมื่อไหร่ควรทำครอบฟัน

 • เมื่อฟันผุ แตกหัก หรือ มีการเสียหายของเนื้อฟัน มากเกินกว่าจะบูรณะได้ด้วยการอุดฟัน เช่น มีการแตกหักและเสียหายของเนื้อฟันไปมากกว่าครึ่งหนึ่ง

 • เมื่อฟันได้รับการรักษาราก ฟันที่ได้รับการรักษารากมักจะมีเนื้อฟันเหลืออยู่น้อยและไม่แข็งแรง จึงควรได้รับการบูรณะด้วยการทำเดือยฟัน แกนฟันและครอบฟันเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้ตัวฟัน

 • ฟันร้าว

 • มีวัสดุอุดขนาดใหญ่มากและเริ่มมีการแตกหักของเนื้อฟันหรือวัสดุอุด

 • ฟันมีรูปร่างผิดปกติ หรือมีช่องห่างระหว่างฟัน ต้องการแก้ไขให้มีรูปร่างสวยงามขึ้น หรือทำการปิดช่องฟันห่าง

 

สะพานฟัน คือ การใส่ฟันแบบติดแน่นเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยจะต้องมีฟันข้างเคียงต่อช่องว่างเหลืออยู่

เพื่อทำหน้าที่เป็นหลักยึดให้กับสะพานฟัน ขั้นตอนการทำสะพานฟันนั้นจะคล้ายกับการทำครอบฟัน โดยจะมีการกรอแต่งฟัน

ที่ต้องใช้เป็นหลักยึด จากนั้นทำการพิมพ์ปากและนัดคนไข้กลับมาใส่สะพานฟันในครั้งต่อไป

วัสดุทำครอบฟันและสะพานฟัน แบ่งออกเป็น 3 แบบ

 1. โลหะล้วน มีทั้งแบบมีทองและไม่มีทองเป็นส่วนผสม ให้ความแข็งแรงได้ดี แต่อาจไม่ได้ในเรื่องของความสวยงาม เนื่องจากสีของครอบฟันจะเห็นเป็นโลหะสีเงินหรือสีทองอ่อน ๆ ในกรณีที่มีทองผสม

 2. เซรามิคบนโลหะ ให้ความแข็งแรงได้ดี ใช้ในกรณีทั่ว ๆ ไป ชั้นในจะเป็นโลหะ มีให้เลือกทั้งแบบผสมทองและไม่ผสม ซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปริมาณของทองที่ผสม ส่วนชั้นนอกเป็นเซรามิคซึ่งจะช่วยในเรื่องของความสวยงามและเป็นธรรมชาติ

 3. เซรามิคล้วน ในปัจจุบัน วัสดุประเภทเซรามิคล้วนได้รับการพัฒนาจนมีความแข็งแรงคงทนสามารถรับแรงบดเคี้ยวในช่องปากได้ จะเลือกใช้ในกรณีที่ต้องการความสวยงามสูงสุด เช่น การทำครอบฟันบริเวณฟันหน้า เพราะจะไม่มีการสะท้อนสีโลหะเป็นสีเทาต่างจากการใส่ครอบฟันแบบมีโลหะ ครอบฟันเซรามิคล้วนนี้จะให้การสะท้อนแสงและสีของฟันออกมาเป็นธรรมชาติมากที่สุดเมื่อเทียบกับวัสดุอื่น จึงเหมาะกับผู้ป่วยที่ต้องการความสวยงามเป็นธรรมชาติสูงสุด

 

ฟันปลอมถอดได้

วัสดุที่ใช้ทำฟันปลอมถอดได้จะมีฐานที่ทำจากอะคริลิกและแบบโลหะ แบ่งออกเป็น

 • ฟันปลอมถอดได้เฉพาะซี่ ทำเพื่อทดแทนการสูญเสียของฟันบางตำแหน่ง จะใส่ฟันลงบนฐานอะคริลิกหรือฐานโลหะและมีส่วนของโลหะเป็นตะขอหรือตัวยึดเกาะลงบนฟันที่เหลืออยู่ในช่องปาก

 • ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก เป็นการทำฟันปลอมถอดได้ทั้งชิ้น โดยใช้อะคริลิกหรือพลาสติกเป็นฐานฟันปลอม สามารถทำการเสริมความแข็งแรงของฐานด้วยโลหะ

 • Call
 • Line
 • Instagram
 • Facebook
bottom of page