top of page
dentist-explaining-tooth-extraction.jpg

รักษารากฟัน

 

ฟันที่จำเป็นจะต้องได้รับการรักษารากนั้น มีหลายสาเหตุด้วยกัน อาทิเช่น ฟันผุลึกทะลุโพรงประสาทฟัน, ฟันติดเชื้อจากโรคปริทันต์, ฟันได้รับแรงกระแทกอย่างแรงจากอุบัติเหตุ

ขั้นตอนการรักษา

จะเริ่มจากการนำเนื้อฟันส่วนที่ผุหรือเสียหายออก นำเนื้อเยื่อประสาทฟันที่ติดเชื้อออก ทำการขยายคลองรากฟันและล้างทำความสะอาดคลองราก สุดท้ายจะทำการอุดคลองรากด้วยวัสดุอุดคลองรากฟัน

 

หลังจากการรักษารากฟัน

ฟันที่ได้รับการรักษาคลองรากนั้น มักจะมีการสูญเสียเนื้อฟันไปมาก ดังนั้น ควรจะได้รับการบูรณะด้วยการทำเดือยฟัน แกนฟันและครอบฟัน เพื่อป้องกันการแตกหักของตัวฟันภายหลัง

  • Call
  • Line
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page