top of page
dentist-with-tooth-implant-false-teeth-dentistry-healthcare-concept-dental-clinic.jpg

โรคเหงือก ปริทันต์

 

โรคเหงือกอักเสบ

เกิดจากการสะสมของคราบแบคทีเรียตามเหงือกและฟัน ทำให้เกิดการอักเสบของเหงือก

และมีการทำลายของกระดูกรอบรากฟันตามมา สัญญาณเริ่มต้นของการเกิดโรคเหงือกอักเสบ

คือ การมีกลิ่นปาก มีเลือดออกตามไรฟัน ถ้าปล่อยทิ้งไว้เรื้อรัง การลุกลามของโรคจะรุนแรงขึ้น

และทำให้เกิดการทำลายของกระดูกรอบรากฟัน เกิดฟันโยก มีการเคลื่อนตัวของฟันไปจากตำแหน่งเดิม

หากยังปล่อยทิ้งไว้ ไม่เข้ารับการรักษา โรคจะลุกลามจนถึงขึ้นสูญเสียฟันไปในที่สุด

ขั้นตอนการรักษา

ผู้ป่วยจะต้องเข้ารับการขูดหินปูนและเกลารากฟันเพื่อขจัดคราบหินปูนและเนื้อเยื่อเหงือกที่ติดเชื้อโดยทันตแพทย์

การรักษาจะต้องทำหลายครั้ง หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว ยังต้องมาพบทันตแพทย์เพื่อทำการตรวจเช็คและคอยทำการขูดหินปูนและเกลารากฟันตามระยะที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของโรค

  • Call
  • Line
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page